Intro text

“Norm Sement” cənubi Qafqazın və Xəzər regionunun ən iri sement zavodudur.

Müəssisənin istehsal gücü gündə 5 min ton klinker, ildə 2 milyon ton sement təşkil edir.

Müasir texnologiya və avadanlıqların tətbiqi məhsulun yüksək keyfiyyətinə zəmanət verir və ətraf mühitə təsiri minimuma endirir.

BAĞLA

HAQQIMIZDA

RƏHBƏRLİK

 • 06 Murat Ali Soylu DİREKTORLAR ŞURASININ SƏDRİ
 • 01 Məmməd Abbasbəyli DİREKTORLAR ŞURASININ SƏDR MÜAVİNİ
 • 07 James Nolan DİREKTORLAR ŞURASININ ÜZVÜ
 • 08 Həsən Quliyev DİREKTORLAR ŞURASININ ÜZVÜ
 • IMG_7881 Cavid Quliyev DİREKTORLAR ŞURASININ ÜZVÜ
 • Adnan Nuri Ozkaya_II Adnan Nuri Özkaya DİREKTORLAR ŞURASININ ÜZVÜ
 • 02
  Hasan Yalçınkaya BAŞ İCRAÇI DİREKTOR
 • 03
  Osman Nemli ZAVODUN DİREKTORU
 • 05
  Fuad Behbud MALİYYƏ DİREKTORU
 • 04 Fuad Musayev KOMMERSİYA DİREKTORU

Şirkətimiz

Norm Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 04 may, 2006-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Bakı Bölgə Şöbəsi tərəfindən 0106-P216-45772 nömrəsilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

Sənaye sahəsində layihələr həyata keçirmək məqsədilə yaradılan şirkət 2008-ci ildən etibarən bütün qüvvəsini Sement zavodu layihəsinə yönəltmişdir. Layihəyə sement sənayesində dünyanın qabaqcıl mütəxəssisləri cəlb edilmişdir.

2008-ci ildə layihə üzrə texniki konsultant xidmətlərinin yerinə yetirilməsi sement istehsalı sahəsində dünyanın 10 ən tanınmış konsultant şirkətlərindən biri olan Holtec Consulting Private Limited (Hindistan) şirkətinə həvalə edilmişdir.

2009-cu ildə zavodun «Açar Təslimi» əsasında tikintisi üçün tender elan edilmişdir. Tenderdə Yaponiya, Almaniya, Çexiya, Çin, Koreya və Türkiyəni təmsil edən və sement zavodlarının qurulmasında ixtisaslaşdırılmış və geniş təcrübəyə sahib olan 26 şirkət iştirak etmişdir.

2008-2011-ci illər ərzində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, 10 min hektar ərazidə geoloji kəşfiyyat işləri aparılmış, 2 minə yaxın xammal nümünəsi toplanaraq Almaniyanın, Fransanın, Hindistanın, ÇXR və Türkiyənin ixtisaslaşlaşdırılmış laboratoriyalarında sınaqlaşdırılmışdır. Zəruri topoqrafiya işləri aparılmış, xammal ehtiyatları hesablanmış, zavodunun tikintisi və xammal təchizatı üçün tələb olunan ərazilər “Norm MMC” tərəfindən əldə edilmişdir.

2009-cu ildə ekoloji və sosial təsirlərin qiymətləndirilməsilə bağlı ətraf qəsəbələrdə yaşayan sakinlər, yerli icma və qəsəbə nümayəndələri, bələdiyyələr, QHT-lər, mətbuat nümayəndələrinin, digər əlaqədar və marağı olan tərəflərin iştirakı ilə ictimai dinləmələr keçirilmişdir.

2010-cu ildə Norm-“Qızıldaş Sement” zavodu üzrə tərtib olunmuş Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi sənədi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə razılaşdırılmış və bu sahədə nəzərdə tutulan tədbirlər mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

2011-ci ildə dünyanın dörd böyük müstəqil auditor şirkətlərindən biri olan PriceWaterhouseCoopers Norm MMC-nin 2008–2010-cu illər üzrə maliyyə hesabatlarının ilk dəfə olaraq Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartına uyğun auditini aparmış və öz müsbət rəyini bildirmişdir.

2011-ci ildə zavodun «Açar Təslimi» əsasında tikintisi üçün xarici şirkətlərdən ibarət konsorsiumla müqavilə imzalanmışdır.

Hazırda zavodun tikinti işləri sürətlə davam etdirilir və Almaniya, Fransa, Hollandiya və s. Avropa ölkələrinin aparıcı şirkətləri tərəfindən istehsal olunmuş əsas texnoloji avadanlıqların quraşdırılmasına başlanmışdır. 2013-cü ilin dördüncü rübündə zavod istismara veriləcəkdir və qeyri-neft sektorunda həcminə görə ən iri layihələr sırasında olan, təxminən 400 milyon ABŞ dollarına başa gələcək layihə xalqın rifah halının yaxşılaşdırılmasına və ölkə iqtisadiyyatının inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.

 

 

 

ƏTRAFLI

Məqsədimiz

Məqsədimiz gündə 5 min ton klinker, ildə isə 2 milyon ton yüksək keyfiyyətli sement istehsal edərək bu sahədə Azərbaycanda idxalın əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına, gələcəkdə yeni istehsal xətləri yaratmaqla ölkədaxili tələbatın tam həcmdə ödənilməsinə nail olmaqdan ibarətdir.

Neft sənayesi üçün API standartlarına uyğun quyu-tamponaj sementinin istehsalına başlayaraq Azərbaycanın və Xəzəryanı ölkələrin neft hasilatçılarını bu strateji məhsulla təmin edilməsini qarşımıza məqsəd qoyuruq.

Amalımız şirkətimizin onilliklər və hətta yüzilliklər boyu uğurla fəaliyyət göstərməsi üçün möhkəm təməlin qoyulması və nəsildən nəsilə ötürüləcək ənənələrin bərqərar edilməsidir. Fəaliyyətimizin bütün sahələrində aşağıdakı amillərə önəm verərək Azərbaycanın tikinti materialları sənayesində aparıcı mövqe tutmaq niyyətindəyik.

1) Davamlı inkişaf 2) Müştəri məmnunluğu 3) Yüksək keyfiyyət 4) Müasir standartların tətbiqi 5) Ətraf mühitin mühafizəsi

Dəyərlərimizin başında insan amili durur. Faəliyyətimizin bütün sahələrində – kadr siyasətində, idarəetmədə, habelə istehsalın və satışın təşkilində insan amilini hər cür maraq və mənafedən üstün tuturuq.

ƏTRAFLI

Ətraf Mühitə münasibətimiz

Norm MMC sementin yüksək standartlara uyğun istehsalını təmin etməklə yanaşı ətraf mühitə təsirin minimuma endirilməsini qarşısına məqsəd qoymuşdur.

Mədənçilik sənayesində mövcud olan ən sərt texniki və ekoloji standartlara əməl olunması, xammalın planlı şəkildə, qəbul olunmuş beynəlxalq praktikaya uyğun çıxarılması və ətraf mühitin tarazlığının bərpa olunması bizim üçün prioritet məsələlərdir. İstismar olunacaq yataqlarda ərazilərin rekultivasiyası və landşaftın bərpasına xüsusi önəm veririk.

Daş və gil karxanalarında su çiləyici sistemlərin tətbiq edilməsi sanitar-mühafizə zonasında atmosferə qaz və toz tullantılarını minimuma endirilməsini təmin edir. Beləliklə də ətraf qəsəbələrdə yaşayan insanlara, habelə yaxınlıqda yerləşən sənaye obyektlərinə hər hansı zərər gətirmədən fəaliyyət göstəririk.
Hal hazırda yarım səhra tipli torpaqlarda yaşıllaşdırma, abadlaşdırma işləri aparılacaq.

Tullantıların idarə olunması müvafiq səlahiyyətli qurumlar tərəfindən müqavilə əsasında həyata keçiriləcəkdir. Çirkab sular zavod ərazisində quraşdırılacaq su təmizləyici qurğularda təmizlənərək təkrar istifadə ediləcək ki, bu da layihənin torpaq qatına, yerüstü və yeraltı sulara təsirini aradan qaldırır. Müasir Avropa texnologiyaları və avadanlıqlarının tətbiqi və quraşdırılması atmosferə təsirin lokallaşdırılmasını və minimuma endirilməsini təmin edir.

Zavodun inşa ediləcəyi ərazi sənaye təyinatlı torpaqlara aid olduğundan, habelə ərazi bitki örtüyü və heyvanat aləmi baxımından kasıb olduğu üçün ərazinin bitki örtüyünə və heyvanat aləminə hissolunacaq mənfi təsir gözlənilmir. Zavodun arxeoloji və tarixi abidələrə təsiri yoxdur, belə ki, ən yaxınlıqdakı Qobustan tarixi qoruğundan 20-25 km aralıda yerləşir. Zavodun istehsal sahəsi ən yaxın yaşayış məntəqəsindən 10 km məsafədə yerləşir.

ƏTRAFLI
Go to Productions

İSTEHSAL

Zavodun konsepsiyası işlənib hazırlanarkən onun uzun illər boyu məhsuldar və səmərəli istismarını təmin etmək üçün bü günkü gündə ən müasir avadanlıqlar və texnologiyalara müraciət edilmişdir.

 

Dünya miqyasında zəngin təcrübəyə malik olan mütəxəssislər və məsləhətçilərin iştirakı ilə bu sahədə ən son innovasiyalar araşdırılmışdır.

Mühəndis-layihələndirmə işləri nəticəsində zavodun iqtisadi səmərəliliyi təsdiqlənmişdir.

 

Geniş elmi-tədqiqat, geoloji kəşfiyyat və zəruri topoqrafiya işləri aparımış, xammal ehtiyyatları hesablanmış, layihənin texniki konsepsiyası, eləcə də maliyyə-iqtisadi  planı hazırlanmışdır.

 

Zavodun istehsal gücü gündə 5 min ton klinker, ildə isə 2 milyon ton sement təşkil edəcəkdir. Zavodda “CEM I  42.5 R, CEM II/A (L)  42.5 N və CEM II/B (L) 32,5 N” markalı portland sement istehsal olunacaqdır.

Bundan əlavə neft sənayesi üçün Azərbaycanda indiyədək istehsal olunmayan və xaricdən idxal olunan API standartlarına uyğun quyu-tamponaj sementi istehsal ediləcəkdir.

 

Zavodun əsas texnoloji avadanlıqları Almaniya, Fransa, Hollandiya və Avropanın digər ölkələrinin ən qabaqcıl şirkətləri tərəfindən təchiz edilir.

 

İstehsal xəttində HAZEMAG (Almaniya) şirkətinin istehsalı olan qırıcı qurğu, şaquli xammal dəyirmanı Gebr. Pfeiffer SE (Almaniya), odluq Pillard (Fransa), soyuducu Claudius Peters Ltd (Almaniya) quraşdırılacaqdır.

 

Orta gərginlikli elektrik mühərrikləri və avtomatları Siemens, qablaşdırma qurğusu Haver & Boecker (Almaniya), rentgenoqrafik analiz qurğusu Phillips (Hollandiya) şirkətləri tərəfindən təchiz edilir.

 

Bu müasir avadanlıq və texnologiyalar zavodun yüksək məhsuldarlığını və rəvan istismarını təmin etməklə yanaşı Avropanın ən sərt ekoloji standartlarına cavab verəcəkdir.

 

Zavodda “quru üsul” texnologiyasından istifadə ediləcəkdir. Sement istehsalında bu müasir texnologiyanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, məhsulun yüksək keyfiyyəti təmin edilir, nəm üsul ilə müqayisədə xammalın üyüdülməsində suya ehtiyac yoxdur və demək olar ki, iki dəfəyə yaxın az yanacaq istifadə edilir.

 

Bundan əlavə bu üsul sobadan çıxan qazların və tozun həcminin kəskin azalmasını təmin edir ki, bu da öz növbəsində sobanın məhsuldarlığını artırır.

 

Xammalın üyüdülməsi üçün zavodda qurutma və üyütmə məhsuldarlığı yüksək olan, enerjiyə maksimum qənaət edən şaquli vallı dəyirman quraşdırılacaqdır. Dəyirmanda enerjiyə qənaət edən yeni nəsil separator quraşdırılacaqdır.

 

Zavodda ölkədə ilk dəfə olaraq “baypas” sistemi quraşdırılacaqdır ki, bu da sabit və yüksək keyfiyyətli sement istehsalına zəmanət verəcəkdir.

 

İstehsal xətti boyu müasir toz filtrləri quraşdırılacaq və havanın keyfiyyəti ən sərt standartlara uyğun olaraq bütün toz mənbələrində quraşdırılmış xüsusi optik ölçmə cihazları vasitəsilə mütəmadi nəzarətdə saxlanacaqdır.

 

Sobadan və xammal dəyirmanından atmosferə atılan qazların miqdarının daimi monitorinqi həyata keçiriləcəkdir. Əsas istehsal nöqtələrində quraşdırılacaq kameralar vasitəsilə bütün prosesə mərkəzdən nəzarət olunacaqdır.

 

İstehsal xətti boyu səsboğucuların tətbiqi və işıqlandırıcı cihazların örtüklə təmin edilməsi səs və işıq kimi təsirlərin qarşısının alınmasını və ya müvəqqəti və lokal xarakter kəsb etməsini təmin edəcəkdir.

 

Texnoloji avadanlıqların soyudulması üçün istifadə edilən texniki su zavodda quraşdırılmış sutəmizləyici qurğularda təmizlənərək təkrar istifadə olunacaqdır ki, bu da suya qənaəti təmin edəcəkdir.

 

 

İlkin sementin istehsalına 2013-cü ilin sentyabr ayında start veriləcəkdir. Həmin ilin sonuna doğru zavod tam istismara veriləcəkdir.

KORPORATİV İDARƏETMƏ

SƏTƏM

Norm MMC rəhbərliyi və şirkətin adından fəaliyyət göstərən bütün işçilər sementin mövcud tələblərə uyğun istehsalını təmin etməklə yanaşı ətraf mühitə və yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrinə təsirin minimuma endirilməsinə, habelə sənayedə ən mütərəqqi təcrübənin tətbiqinə görə cavabdehdirlər. Biz Sağlamlıq və Təhlükəsizlik, keyfiyyət və ətraf mühitin idarə olunması ilə bağlı bütün proseslər üçün meyarlar təyin edir, proseslərin davamlı surətdə təkmilləşdirilməsi və tənzimlənməsi üçün müvafiq parametlərin monitorinqi və təhlilini həyata keçiririk.

Etik Davranış Məcəlləsi

Dürüstlük və doğruluq bütün işgüzar fəaliyyətlərimizdə və münasibətlərimizdə bizim əsas dəyərlərimizdir. Hər bir işçi digər işçilər və səhmdarlarla bütün münasibətlərdə dürüst və düzgün davranmalıdır. İşçilərin fiziki və emosional sahədə toxunulmazlıqlarına hörmətlə yanaşılmalıdır. Bütün işçilər üçün iş mühitinin sağlam və təhlükəsiz olması təmin edilir.

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

İnsan Resursları

Biz işçilərimizin şəxsi hüquqlarından tam və düzgün istifadə etməsinə imkan yaradırıq,  onlara vicdanla və ədalətlə yanaşır, ayrı-seçkilikdən uzaq, təhlükəsiz və sağlam iş şəraiti təmin edirik. İnsan kapitalının inkişafı üçün imkan yaratmaq məqsədilə lazımi səy göstəririk, sosial maarifləndirmə apararaq öz təşəbbüsləri ilə müvafiq sosial və ictimai fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsində onlara dəstək olur; onların şəxsi həyatları ilə peşə həyatlarına hörmətlə yanaşırıq.

Satınalma

Bu qaydaların məqsədi istənilən növ mal və xidmətlərin alınmasında, Şirkətin ehtiyac duyduğu mal və xidmətlərin alınmasının əsaslarını və qaydalarını, ehtiyacların ödənilməsində satınalmaların ən münasib şərtlərlə şirkət daxilində ixtisaslaşmış vahid bir xidmət/bölmə tərəfindən həyata keçirilməsi üçün satınalma şərtlərinin, müddətlərinin və mərhələlərinin müəyyən edilməsindən ibarətdir.

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Davamlı İnkişaf

Sənayenin bütün sahələrində olduğu kimi Norm MMC cəmiyyəti içməli su, ərzaq məhsulları, energetika və təbii sərvətlərlə təmin edən ekosistemlərdə fəaliyyət göstərir. Ekosistemlər öz növbəsində iqlimin stabilləşməsində, daşqınların və havanın çirklənməsinin qarşısının alınmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Beləliklə, biomüxtəlifliyi qoruyub-saxlamaq və inkişaf etdirmək təşəbbüsünü üzərinə götürmüş Norm MMC ekosistemin möhkəmləsinə öz töhvəsini verir.

Maliyyə hesabatı

NORM Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin maliyyə fəaliyyəti şəffaflıq prinsipi üzərində qurulmuşdur. Nüfuzlu beynəlxalq qurumlar şirkətin maliyyə hesabatlarının auditini aparmış və öz müsbət rəyini bildirmişdir. Şirkətin 31 dekabr 2012-ci il tarixində başa çatan il üçün maliyyə hesabatları Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına (“BMHS”) uyğun olaraq hazırlanmışdır.

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF
Go to About

MƏTBUAT MƏRKƏZİ

 • 18.11.2013
  Avropa Sement Tədqiqatları Akademiyası (ECRA)

  ECRA“Norm” şirkəti Avropa Sement Tədqiqatları Akademiyasının (ECRA) üzvü oldu. ECRA sement və beton texnologiyaları sahəsində yüksək səriştəyə malik olan elmi qurum kimi tanınır. Dünyanın 40-dan çox aparıcı sement istehsalçılarının üzv olduğu ECRA sement istehsalı və onun betonda tətbiqi sahəsində elmi tədqiqatlar həyata keçirir.

  ECRA 2003-cü ildə təsis edilmişdir. Akademiya sementin istehsalı və betonda tətbiqi üzrə tədqiqatların dəstəklənməsi, təşkili və həyata keçirilməsində Avropa sement sənayesi üçün bir platforma rolunu oynayır. ECRA-nın məqsədi sement sənayesində yenilikləri təşviq etmək və sürətləndirməkdən ibarətdir.

  “Norm” şirkətinin beynəlxalq qurumlarla sıx əməkdaşlığı məhsulun keyfiyyətinə və etibarlılığına verilən önəmi xarakterizə edir. Bu yanaşma tərzi öz bəhrəsini verəcək və “Norm” brendi sement bazarında getdikcə daha böyük rəğbət qazacanaqdır.

  ECRA“Norm” şirkəti Avropa Sement Tədqiqatları Akademiyasının (ECRA) üzvü oldu. ECRA sement və beton texnologiyaları sahəsində yüksək səriştəyə malik olan elmi qurum kimi tanınır. Dünyanın 40-dan çox aparıcı sement istehsalçılarının üzv olduğu ECRA sement istehsalı və onun betonda tətbiqi sahəsində elmi tədqiqatlar həyata keçirir.

  ECRA 2003-cü ildə təsis edilmişdir. Akademiya sementin istehsalı və betonda tətbiqi üzrə tədqiqatların dəstəklənməsi, təşkili və həyata keçirilməsində Avropa sement sənayesi üçün bir platforma rolunu oynayır. ECRA-nın məqsədi sement sənayesində yenilikləri təşviq etmək və sürətləndirməkdən ibarətdir.

  “Norm” şirkətinin beynəlxalq qurumlarla sıx əməkdaşlığı məhsulun keyfiyyətinə və etibarlılığına verilən önəmi xarakterizə edir. Bu yanaşma tərzi öz bəhrəsini verəcək və “Norm” brendi sement bazarında getdikcə daha böyük rəğbət qazacanaqdır.

  ƏTRAFLI
  22.10.2013
  Bakıda NORM şirkətinin baş sponsorluğu ilə beynəlxalq sement forumu keçirildi

  business cemBakıda “Norm” MMC-nin baş sponsorluğu ilə keçirilən XXIV Avrasiya Sement Konfransı başa çatdı. Tədbirdə 14 ölkəni təmsil edən 70-dən artıq nümayəndə iştirak etdi. Tədbir çərçivəsində inşaat avadanlığı və materialları istehsal edən şirkətlərin məhsullarının sərgisi də təşkil edildi.

  Sement sənayesi üzrə dünya standartlarının Azərbaycanda tətbiq edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən “Norm” şirkəti beynəlxalq sement assosiasiyaları, o cümlədən Almaniyanın VDZ, Türkiyənin TÇMB,  Rusiyanın Soyuzcem, BusinessCem, Petrocem ilə münasibətlər qurur və bu qurumlarla sıx əməkdaşlıq edir.

  “Norm” şirkətinin əsas tərəfdaşı olduğu və Rusiyanın "BusinessCem" sement forumunun təşkilatçılığı ilə keçirilən konfrans bu qəbildən olan tədbirlərdəndir. Sement sənayesi mürəkkəb və qlobal bir sahədir. Bu sahənin effektli inkişafına əngəl törədən problemlərin aşkarlanması və həlli üçün bütün əlaqəli tərəflərin birgə səyləri tələb olunur. Bu baxımdan konfrans böyük əhəmiyyət kəsb edirdi və mütərəqqi texnologiyaların təşviqinə imkan yaratdı. Sement və tikinti materiallarının istehsalı, tətbiqi və satışı üzrə müxtəlif ölkələri təmsil edən mütəxəssislər tədbirdə açıq və konstruktiv fikir mübadiləsi aparmaq üçün əlverişli imkan əldə etdilər.

  Konfrans 21-22 oktyabrda, Bakıdakı “JW Marriott Absheron” otelində baş tutdu. Tədbir Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) dəstəyilə keçirildi. Konfransın Bakıda keçirilməsi təsadüfi deyil. Azərbaycanda tikinti sektorunun sürətlə inkişafı sementə tələbatı artırıb və yeni istehsal qüvvələrinin yaradılmasına təkan verib. Bu baxımdan “Norm” şirkətinin yeni sement zavodu xüsusi maraq doğurur. Bakının Qaradağ rayonunda inşa edilən “Norm Sement” zavodu cənubi Qafqazın ən iri sement zavodu olub, istehsal gücü gündə 5 min ton klinker, ildə isə 2 milyon sement təşkil edir. Zavodda müasir texnologiyalar tətbiq edilib, Almaniya, Fransa, İsveçrə və Niderlandın aparıcı istehsalçılarının avadanlıqları quraşdırılıb. Hal hazırda zavodda tikinti-montaj işləri başa çatıb və ilkin sementin istehsalına başlanılıb. 2013-cü ilin sonunadək zavodun tam istismara verilməsi nəzərdə tutulur.

  business cemBakıda “Norm” MMC-nin baş sponsorluğu ilə keçirilən XXIV Avrasiya Sement Konfransı başa çatdı. Tədbirdə 14 ölkəni təmsil edən 70-dən artıq nümayəndə iştirak etdi. Tədbir çərçivəsində inşaat avadanlığı və materialları istehsal edən şirkətlərin məhsullarının sərgisi də təşkil edildi.

  Sement sənayesi üzrə dünya standartlarının Azərbaycanda tətbiq edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən “Norm” şirkəti beynəlxalq sement assosiasiyaları, o cümlədən Almaniyanın VDZ, Türkiyənin TÇMB,  Rusiyanın Soyuzcem, BusinessCem, Petrocem ilə münasibətlər qurur və bu qurumlarla sıx əməkdaşlıq edir.

  “Norm” şirkətinin əsas tərəfdaşı olduğu və Rusiyanın "BusinessCem" sement forumunun təşkilatçılığı ilə keçirilən konfrans bu qəbildən olan tədbirlərdəndir. Sement sənayesi mürəkkəb və qlobal bir sahədir. Bu sahənin effektli inkişafına əngəl törədən problemlərin aşkarlanması və həlli üçün bütün əlaqəli tərəflərin birgə səyləri tələb olunur. Bu baxımdan konfrans böyük əhəmiyyət kəsb edirdi və mütərəqqi texnologiyaların təşviqinə imkan yaratdı. Sement və tikinti materiallarının istehsalı, tətbiqi və satışı üzrə müxtəlif ölkələri təmsil edən mütəxəssislər tədbirdə açıq və konstruktiv fikir mübadiləsi aparmaq üçün əlverişli imkan əldə etdilər.

  Konfrans 21-22 oktyabrda, Bakıdakı “JW Marriott Absheron” otelində baş tutdu. Tədbir Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) dəstəyilə keçirildi. Konfransın Bakıda keçirilməsi təsadüfi deyil. Azərbaycanda tikinti sektorunun sürətlə inkişafı sementə tələbatı artırıb və yeni istehsal qüvvələrinin yaradılmasına təkan verib. Bu baxımdan “Norm” şirkətinin yeni sement zavodu xüsusi maraq doğurur. Bakının Qaradağ rayonunda inşa edilən “Norm Sement” zavodu cənubi Qafqazın ən iri sement zavodu olub, istehsal gücü gündə 5 min ton klinker, ildə isə 2 milyon sement təşkil edir. Zavodda müasir texnologiyalar tətbiq edilib, Almaniya, Fransa, İsveçrə və Niderlandın aparıcı istehsalçılarının avadanlıqları quraşdırılıb. Hal hazırda zavodda tikinti-montaj işləri başa çatıb və ilkin sementin istehsalına başlanılıb. 2013-cü ilin sonunadək zavodun tam istismara verilməsi nəzərdə tutulur.

  ƏTRAFLI
  22.10.2013
  “Norm” brendinin tanınmasında “BakuBuild” sərgisi əhəmiyyətli rol oynayacaq

  “BakuBuild-2013” inşaat sərgisinin qızıl sponsoru qismində Norm MMC çıxış edir. Sərgi 23-26 oktyabr tarixdə, Bakı Ekspo Mərkəzində keçiriləcək. Xəzəryanı regionda inşaat sahəsinin ən böyük tədbiri olan bu sərgidə iştirak etməkdə şirkətin məqsədi öz yeni brendini tanıtmaqdan ibarətdir.

  Şirkətin yeni “Norm Sement” zavodunda istehsala artıq başlanılmışdır. Hal hazırda şirkət sement istehlakçıları ilə iş əlaqələri qurur və satış imkanlarının araşdırılması üzərində işləyir. Bu baxımdan potensial müştərilərin cəlb olunmasında sərgi əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. Eyni zamanda sərgi hər il bu tədbiri ziyarət edən 12 mindən çox mütəxəssislə təmas yaratmaq və təşviqat kampaniyasını həyata keçirmək imkanı verir.

  Norm şirkətinin yeni sement zavodu cənubi Qafqazın ən iri sement zavodudur. Zavod Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda yerləşir və istehsal gücü gündə 5 min ton klinker, ildə isə 2 milyon ton sement təşkil edir. Zavod həmçinin Azərbaycanın neft sənayesini, habelə Xəzər  bölgəsinin neft hasilatçılarını API standartlarına uyğun xüsusi növ quyu-tamponaj sementi ilə təchiz etməyə imkan verəcəkdir.

  Zavodun konsepsiyası hazırlanarkən ən müasir texnologiyalara üstünlük verilmiş və əsas istehsal avadanlıqları Almaniya, Fransa, İsveçrə və Hollandiyanın aparıcı istehsalçıları tərəfindən təchiz edilmişdir. Qeyri-neft sektorunda investisiya həcminə görə ön sıralarda olan və 400 milyon ABŞ dollarına başa gələn layihə Azərbaycanın iqtisadi potensialının daha da artırılmasına öz layiqli töhfəsini verəcəkdir.

  “BakuBuild-2013” inşaat sərgisinin qızıl sponsoru qismində Norm MMC çıxış edir. Sərgi 23-26 oktyabr tarixdə, Bakı Ekspo Mərkəzində keçiriləcək. Xəzəryanı regionda inşaat sahəsinin ən böyük tədbiri olan bu sərgidə iştirak etməkdə şirkətin məqsədi öz yeni brendini tanıtmaqdan ibarətdir.

  Şirkətin yeni “Norm Sement” zavodunda istehsala artıq başlanılmışdır. Hal hazırda şirkət sement istehlakçıları ilə iş əlaqələri qurur və satış imkanlarının araşdırılması üzərində işləyir. Bu baxımdan potensial müştərilərin cəlb olunmasında sərgi əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. Eyni zamanda sərgi hər il bu tədbiri ziyarət edən 12 mindən çox mütəxəssislə təmas yaratmaq və təşviqat kampaniyasını həyata keçirmək imkanı verir.

  Norm şirkətinin yeni sement zavodu cənubi Qafqazın ən iri sement zavodudur. Zavod Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda yerləşir və istehsal gücü gündə 5 min ton klinker, ildə isə 2 milyon ton sement təşkil edir. Zavod həmçinin Azərbaycanın neft sənayesini, habelə Xəzər  bölgəsinin neft hasilatçılarını API standartlarına uyğun xüsusi növ quyu-tamponaj sementi ilə təchiz etməyə imkan verəcəkdir.

  Zavodun konsepsiyası hazırlanarkən ən müasir texnologiyalara üstünlük verilmiş və əsas istehsal avadanlıqları Almaniya, Fransa, İsveçrə və Hollandiyanın aparıcı istehsalçıları tərəfindən təchiz edilmişdir. Qeyri-neft sektorunda investisiya həcminə görə ön sıralarda olan və 400 milyon ABŞ dollarına başa gələn layihə Azərbaycanın iqtisadi potensialının daha da artırılmasına öz layiqli töhfəsini verəcəkdir.

  ƏTRAFLI
  02.10.2013
  Rəsmi distribütorların adları açıqlandı

  Cari ilin sentyabr ayında Norm Sement zavodunda istismar sınaqları müvəffəqiyyətlə başa çatdırılmış və ilk sement istehsal edilmişdir. Hazırda sementin mütəşəkkil surətdə satışı üçün hazırlıq işləri həyata keçirilir.

  Marketinq araşdırmaları istehlakçılar arasında Norm sementinə xüsusi maraq olduğunu bəlli etmişdir və sementin ölkənin bütün bölgələrində satışı nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə Şirkət ayrı-ayrı rayonlar üzrə rəsmi distribütorlarını təyin etmişdir və onların siyahısı aşağıda təqdim olunur:

  Distribütor şirkət: "Gidrosement" MMC Əlaqələndirici şəxslər: Rəhimov Vaqif   Rəhim oğlu Tel: (050) 221 42 46 Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron; Adigözəlov Abdul Aslan oğlu Tel: (050) 202 2092, (055) 202 2092 Əhatə dairəsi: Astara, Biləsuvar, Cəlilabad, Lənkəran, Masallı, Salyan, Neftçala

  Distribütor şirkət: "Azklinker" MMC Əlaqələndirici şəxs: Hüseynov Fərrux Mustafa oğlu Tel: (050) 215 43 64 Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Quba, Qusar, Siyəzən, Xaçmaz, Xudat, Şabran, Ağsu, Şamaxı, Kürdəmir

  Distribütor şirkət: "Bakfiliz" MMC Əlaqələndirici şəxs: Quliyev Yusif Məmiş oğlu Tel: (050) 215 42 90 Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Ağdam, Beyləqan, İmişli, Ağdaş, Hacıqabul, Ucar, Sabirabad, Saatlı, Şirvan, Zərdab

  Distribütor şirkət: "Konstromat" MMC Əlaqələndirici şəxs: Əkbərov Faiq Əkbər oğlu Tel: (050/055) 224 60 46 Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Qobustan, Oğuz, İsmayıllı, Balakən, Qəbələ, Şəki, Zaqatala, Qax, Göyçay, Bərdə, Ağcabədi, Naftalan, Fizuli, Tərtər

  Distribütor şirkət: "Tikmat" MMC Əlaqələndirici şəxslər: Əliyev Kamaləddin Məmməd oğlu Tel: (055) 669 99 65; Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron; Səlimov Elşən Qoca oğlu Tel: (050) 223 58 86 Əhatə dairəsi:  Ağstafa, Daşkəsən, Gəncə, Göy-Göl, Şəmkir, Mingəçevir, Gədəbəy, Goranboy, Qazax, Yevlax, Tovuz

  Cari ilin sentyabr ayında Norm Sement zavodunda istismar sınaqları müvəffəqiyyətlə başa çatdırılmış və ilk sement istehsal edilmişdir. Hazırda sementin mütəşəkkil surətdə satışı üçün hazırlıq işləri həyata keçirilir.

  Marketinq araşdırmaları istehlakçılar arasında Norm sementinə xüsusi maraq olduğunu bəlli etmişdir və sementin ölkənin bütün bölgələrində satışı nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə Şirkət ayrı-ayrı rayonlar üzrə rəsmi distribütorlarını təyin etmişdir və onların siyahısı aşağıda təqdim olunur:

  Distribütor şirkət: "Gidrosement" MMC Əlaqələndirici şəxslər: Rəhimov Vaqif   Rəhim oğlu Tel: (050) 221 42 46 Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron; Adigözəlov Abdul Aslan oğlu Tel: (050) 202 2092, (055) 202 2092 Əhatə dairəsi: Astara, Biləsuvar, Cəlilabad, Lənkəran, Masallı, Salyan, Neftçala

  Distribütor şirkət: "Azklinker" MMC Əlaqələndirici şəxs: Hüseynov Fərrux Mustafa oğlu Tel: (050) 215 43 64 Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Quba, Qusar, Siyəzən, Xaçmaz, Xudat, Şabran, Ağsu, Şamaxı, Kürdəmir

  Distribütor şirkət: "Bakfiliz" MMC Əlaqələndirici şəxs: Quliyev Yusif Məmiş oğlu Tel: (050) 215 42 90 Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Ağdam, Beyləqan, İmişli, Ağdaş, Hacıqabul, Ucar, Sabirabad, Saatlı, Şirvan, Zərdab

  Distribütor şirkət: "Konstromat" MMC Əlaqələndirici şəxs: Əkbərov Faiq Əkbər oğlu Tel: (050/055) 224 60 46 Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Qobustan, Oğuz, İsmayıllı, Balakən, Qəbələ, Şəki, Zaqatala, Qax, Göyçay, Bərdə, Ağcabədi, Naftalan, Fizuli, Tərtər

  Distribütor şirkət: "Tikmat" MMC Əlaqələndirici şəxslər: Əliyev Kamaləddin Məmməd oğlu Tel: (055) 669 99 65; Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron; Səlimov Elşən Qoca oğlu Tel: (050) 223 58 86 Əhatə dairəsi:  Ağstafa, Daşkəsən, Gəncə, Göy-Göl, Şəmkir, Mingəçevir, Gədəbəy, Goranboy, Qazax, Yevlax, Tovuz

  ƏTRAFLI
  29.03.2013
  Novruz töhfəsi
  novruz

  Novruz bayramı ərəfəsində Norm MMC-nin əməkdaşları Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi, Emin Quliyev adına Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 9 saylı xüsusi internat məktəbinə səfər etmişlər.

  Səfər öncəsi məktəb rəhbərliyi məktəbdə təhsil alan uşaqların idmanla daha ciddi məşğul ola bilmələri üçün müvafiq imkanların yaradılmasına zərurət olduğunu bildirmişdir.

  Bu məqsədlə geniş çeşiddə, müxtəlif yönlü trenajorlar, turniklər, ağır atletika ştanqaları, espanderlər, basketbol və voleybol ləvazimatları, velotrenqjorlar, qantellər və digər idman ləvazimatları məktəbə hədiyyə edilmişdir.

  Məktəbin direktoru Xanımqız Şükürova hədiyyələrə görə şirkətimizə öz təşəkkürünü bildirmiş, məktəbin şagirdlərinin idman sahəsində gələcəkdə uğurlar qazanmasında bu ləvazimatların böyük rol oynayacağına əmin olduğunu ifadə etmişdir.

   
  novruz

  Novruz bayramı ərəfəsində Norm MMC-nin əməkdaşları Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi, Emin Quliyev adına Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 9 saylı xüsusi internat məktəbinə səfər etmişlər.

  Səfər öncəsi məktəb rəhbərliyi məktəbdə təhsil alan uşaqların idmanla daha ciddi məşğul ola bilmələri üçün müvafiq imkanların yaradılmasına zərurət olduğunu bildirmişdir.

  Bu məqsədlə geniş çeşiddə, müxtəlif yönlü trenajorlar, turniklər, ağır atletika ştanqaları, espanderlər, basketbol və voleybol ləvazimatları, velotrenqjorlar, qantellər və digər idman ləvazimatları məktəbə hədiyyə edilmişdir.

  Məktəbin direktoru Xanımqız Şükürova hədiyyələrə görə şirkətimizə öz təşəkkürünü bildirmiş, məktəbin şagirdlərinin idman sahəsində gələcəkdə uğurlar qazanmasında bu ləvazimatların böyük rol oynayacağına əmin olduğunu ifadə etmişdir.

   
  ƏTRAFLI
  03.01.2013
  "Norm Sement”: Ölkənin artan iqtisadi qüdrəti üçün sement

  sementBakıda 10-dan artıq ölkəni təmsil edən mötəbər qonaqların iştirakı ilə “Modernləşmə siyasəti: yeni iqtisadi və sosial çağırışlar” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfransda modernləşmə siyasətinin və iqtisadi islahatların vacibliyi vurğulanıb.

  Konfransa toplaşan siyasətçilər, alimlər, ictimai xadimlər ölkəmizdə həyata keçirilən islahatları yüksək qiymətləndiriblər. Aparılan islahatlar hazırda iqtisadiyyatın bütün sahələrdində öz bəhrələrini verməkdədir. Son illərdə tikinti sektorunun sürətlə inkişafı, ölkədə həyata keçirilən iri infrastruktur layihələri, habelə yaşayış binalarının və fərdi evlərin tikintisinin geniş vüsət alması sementə olan tələbatı artırmışdır.

  Bu sahədə ölkə iqtisadiyyatına öz töhfəsini vermək üçün “Norm” şirkəti regionda ən iri sement zavodu inşa etməyi qərara almışdır. Layihəyə sement sənayesinin aparıcı yerli və xarici mütəxəssisləri cəlb olunmuş, geniş elmi-tədqiqat, geoloji kəşfiyyat işləri aparımış, layihənin texniki konsepsiyası, eləcə də maliyyə-iqtisadi  planı hazırlanmışdır.

  İstehsal gücü gündə 5 min ton klinker, ildə isə 2 milyon ton sement təşkil edən zavodda tətbiq ediləcək müasir “quru üsul” texnologiyası texnoloji prosesdə minimum enerji sərfiyyatı ilə yanaşı, yüksək keyfiyyətli xüsusi sement növlərinin istehsalına imkan verəcəkdir.

  İstehsalda ən son innovasiyalara üstünlük verilməsi, dünyada mövcud olan ən müasir texnologiyaların və Alman istehsalı olan avadanlıqların tətbiq edilməsi Avropanın ən sərt ekoloji standartlarına riayət olunmasını, istehsalın səmərəliliyini və enerjiyə maksimum qənaəti təmin edəcəkdir.

  Azərbaycanın sement sənayesində ilk dəfə olaraq “bay-pass” sistemi tətbiq ediləcəkdir ki, bu da sementin yüksək keyfiyyətinə təminat verəcəkdir. Zavodun istehsal gücü və Alman texnologiyası ilə istehsal ediləcək keyfiyyətli məhsulu zavoda cənubi Qafqaz və Xəzər regionu ölkələrinin sement bazarında özünəməxsus yer tutmaq imkanı verəcəkdir.

  Bu günə qədər Xəzər bölgəsində istehsal edilməyən, API standartlarına uyğun quyu sementinin istehsalı Azərbaycanı bölgənin neft hasilatçıları üçün sement ixracatçısına çevirəcəkdir. Zavodun fəaliyyətilə bağlı illik xammalın və hazır məhsulun nəqliyyat dövriyyəsi 5,5 milion ton təşkil edəcəkdir ki, bu da öz növbəsində nəqliyyat sahəsində yeni perspektivlər açacaqdır.

  İstehsal ediləcək 2 milyon ton yüksək keyfiyyətli sement, idxalın həcmini azaldacaq və ölkəmiz hər il idxala sərf edilən 150 milyon ABŞ dolları həcmində valyutaya qənaət edəcəkdir.

  Norm MMC-nin Sement zavodu layihəsi sıfırdan qurulduğundan ərazilərdə əsaslı infrastruktur yaradılacaq; hal hazırda yarımsəhra tipli torpaqlarda yaşıllaşdırma, abadlaşdırma işləri aparılacaq; müxtəlif yardımçı kommunikasiyaların çəkilməsi ətrafdakı yaşayış məntəqələrinə də xidmət etməklə əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxaracaqdır.

  Zavodun fəaliyyətinin ilk on ili ərzində Azərbaycan büdcəsinə təxminən 200 milyon manat vergi ödənəcəkdir. Azərbaycanda istehsal edilən sementin və hazır betonun keyfiyyeti daha da yüksələcəkdir.

  Zavodun tikintisi qeyri-neft sektorunun ən böyük investisiya layihələrindən biri olub təxminən 400 milyon ABŞ dollarına başa gələcəkdir. Sement istehsalı müəssisəsinin yaradılması xoş amallara xidmət edir. Sülh və inkişaf rəmzi olan bu layihə Azərbaycanın iqtisadi potensialını artıracaq və insanlara xoş güzəran bəxş edəcəkdir.

   

  sementBakıda 10-dan artıq ölkəni təmsil edən mötəbər qonaqların iştirakı ilə “Modernləşmə siyasəti: yeni iqtisadi və sosial çağırışlar” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfransda modernləşmə siyasətinin və iqtisadi islahatların vacibliyi vurğulanıb.

  Konfransa toplaşan siyasətçilər, alimlər, ictimai xadimlər ölkəmizdə həyata keçirilən islahatları yüksək qiymətləndiriblər. Aparılan islahatlar hazırda iqtisadiyyatın bütün sahələrdində öz bəhrələrini verməkdədir. Son illərdə tikinti sektorunun sürətlə inkişafı, ölkədə həyata keçirilən iri infrastruktur layihələri, habelə yaşayış binalarının və fərdi evlərin tikintisinin geniş vüsət alması sementə olan tələbatı artırmışdır.

  Bu sahədə ölkə iqtisadiyyatına öz töhfəsini vermək üçün “Norm” şirkəti regionda ən iri sement zavodu inşa etməyi qərara almışdır. Layihəyə sement sənayesinin aparıcı yerli və xarici mütəxəssisləri cəlb olunmuş, geniş elmi-tədqiqat, geoloji kəşfiyyat işləri aparımış, layihənin texniki konsepsiyası, eləcə də maliyyə-iqtisadi  planı hazırlanmışdır.

  İstehsal gücü gündə 5 min ton klinker, ildə isə 2 milyon ton sement təşkil edən zavodda tətbiq ediləcək müasir “quru üsul” texnologiyası texnoloji prosesdə minimum enerji sərfiyyatı ilə yanaşı, yüksək keyfiyyətli xüsusi sement növlərinin istehsalına imkan verəcəkdir.

  İstehsalda ən son innovasiyalara üstünlük verilməsi, dünyada mövcud olan ən müasir texnologiyaların və Alman istehsalı olan avadanlıqların tətbiq edilməsi Avropanın ən sərt ekoloji standartlarına riayət olunmasını, istehsalın səmərəliliyini və enerjiyə maksimum qənaəti təmin edəcəkdir.

  Azərbaycanın sement sənayesində ilk dəfə olaraq “bay-pass” sistemi tətbiq ediləcəkdir ki, bu da sementin yüksək keyfiyyətinə təminat verəcəkdir. Zavodun istehsal gücü və Alman texnologiyası ilə istehsal ediləcək keyfiyyətli məhsulu zavoda cənubi Qafqaz və Xəzər regionu ölkələrinin sement bazarında özünəməxsus yer tutmaq imkanı verəcəkdir.

  Bu günə qədər Xəzər bölgəsində istehsal edilməyən, API standartlarına uyğun quyu sementinin istehsalı Azərbaycanı bölgənin neft hasilatçıları üçün sement ixracatçısına çevirəcəkdir. Zavodun fəaliyyətilə bağlı illik xammalın və hazır məhsulun nəqliyyat dövriyyəsi 5,5 milion ton təşkil edəcəkdir ki, bu da öz növbəsində nəqliyyat sahəsində yeni perspektivlər açacaqdır.

  İstehsal ediləcək 2 milyon ton yüksək keyfiyyətli sement, idxalın həcmini azaldacaq və ölkəmiz hər il idxala sərf edilən 150 milyon ABŞ dolları həcmində valyutaya qənaət edəcəkdir.

  Norm MMC-nin Sement zavodu layihəsi sıfırdan qurulduğundan ərazilərdə əsaslı infrastruktur yaradılacaq; hal hazırda yarımsəhra tipli torpaqlarda yaşıllaşdırma, abadlaşdırma işləri aparılacaq; müxtəlif yardımçı kommunikasiyaların çəkilməsi ətrafdakı yaşayış məntəqələrinə də xidmət etməklə əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxaracaqdır.

  Zavodun fəaliyyətinin ilk on ili ərzində Azərbaycan büdcəsinə təxminən 200 milyon manat vergi ödənəcəkdir. Azərbaycanda istehsal edilən sementin və hazır betonun keyfiyyeti daha da yüksələcəkdir.

  Zavodun tikintisi qeyri-neft sektorunun ən böyük investisiya layihələrindən biri olub təxminən 400 milyon ABŞ dollarına başa gələcəkdir. Sement istehsalı müəssisəsinin yaradılması xoş amallara xidmət edir. Sülh və inkişaf rəmzi olan bu layihə Azərbaycanın iqtisadi potensialını artıracaq və insanlara xoş güzəran bəxş edəcəkdir.

   
  ƏTRAFLI
 • 21.12.2012
  Əsas texnoloji avadanlıqların Almaniyadan idxalının maliyyələşdirilməsinə dair müqavilə imzalandı

  mariott Dekabrın 21-də Bakıdakı “JW Marriott Absheron” otelində Norm MMC-nin Sement zavodunun əsas texnoloji avadanlıqlarının Almaniyadan idxalının PAŞA Bank ASC-nin zəmanəti ilə Commerzbank tərəfindən maliyyələşdirilməsinə dair müqavilə imzalandı.

  Zavodun əsas texnoloji avadanlıqları Almaniyanın bu sahədə aparıcı şirkətləri olan Hazemag, Pfeiffer, Claudius Peters, Siemens, Aumund və Haver&Boecker tərəfindən təchiz  edilir. Almaniyada istehsal edilən bu avadanlıqların bir qismi artıq Azərbaycana gətirilib.

  Bu avadanlıqların idxalının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Almaniyanın bir sıra maliyyə qurumları ilə danışıqlar aparılıb və Norm MMC-nin korporativ idarəetmə modeli və şəffaf maliyyə strukturu bu qurumlar tərəfindən təqdir edilib. Nəticədə, Alman İxrac-Sığorta Agentliyi – Euler Hermes və PAŞA Bankın zəmanəti ilə Almaniyanın beynəlxalq miqyaslı bankı Commerzbank tərəfindən 22.3 milyon ABŞ dolları həcmində 7 il müddətinə kredit ayrılması barədə razılıq əldə edilib. Yeri gəlmişkən Almaniyanın aparıcı maliyyə institutlarının Azərbaycan şirkətinin maliyyələşdirilməsində fəal iştirakı ölkəmizə olan etimadın göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilər.

  Zavodun cari ilin mart ayında başlanmış geniş miqyaslı tikinti işləri hazırda sürətlə davam etdirilir. Bundan əlavə zavod ərazisinə 10 km uzunluğunda, müasir tələblərə cavab verən avtomobil yolu, yüksək gərginlikli elektrik xətti, su kəməri və fiber optik kabel xətti çəkilib. Hal hazırda əsas istehsal binalarının bünövrə-betonlama işləri başa çatdırılıb və yerüstü tikinti işləri davam etdirilir. Yaxın günlərdə avadanlıqların quraşdırma işlərinə başlanacaq.

  Bakının Qaradağ rayonunda inşa edilən zavodun istehsal gücü gündə 5 min ton klinker, ildə isə 2 milyon ton sement təşkil edəcək. Zavod Qafqazda və Xəzər dənizi regionunda ən iri sement istehsalı müəssisəsi olacaq.

  İstehsalda ən son innovasiyalara üstünlük verilməsi, dünyada mövcud olan ən müasir texnologiyaların və avadanlıqların tətbiq edilməsi Avropanın ən sərt ekoloji standartlarına riayət olunmasını, istehsalın səmərəliliyini və enerjiyə maksimum qənaəti təmin edəcək.

  Zavod müasir texnologiyaların tətbiqi sayəsində Azərbaycanda, habelə Xəzər bölgəsində ilk dəfə olaraq neft sənayesi üçün API standartlarına uyğun xüsusi növ quyu-tamponaj sementi istehsal etməyə imkan verəcək.

  Bu layihə yeni iş yerlərinin açılması baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bilavasitə zavodda 400 nəfər, xammal mədənlərində isə daha 100-150 nəfər işlə təmin ediləcək. Bundan əlavə istehsaldan satışadək, o cümlədən kimya, nəqliyyat, yanacaq, qida və digər xidmət sahələri üzrə yüzlərlə yeni iş yeri yaradılacaq.

  Qeyri-neft sektorunun ən iri layihələrindən biri olan Norm MMC-nin Sement zavodu plana əsasən 2013-cü ilin sonuncu rübündə istismara veriləcək və zavod ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin daha da artmasına öz layiqli töhfəsini verəcək.

  mariott Dekabrın 21-də Bakıdakı “JW Marriott Absheron” otelində Norm MMC-nin Sement zavodunun əsas texnoloji avadanlıqlarının Almaniyadan idxalının PAŞA Bank ASC-nin zəmanəti ilə Commerzbank tərəfindən maliyyələşdirilməsinə dair müqavilə imzalandı.

  Zavodun əsas texnoloji avadanlıqları Almaniyanın bu sahədə aparıcı şirkətləri olan Hazemag, Pfeiffer, Claudius Peters, Siemens, Aumund və Haver&Boecker tərəfindən təchiz  edilir. Almaniyada istehsal edilən bu avadanlıqların bir qismi artıq Azərbaycana gətirilib.

  Bu avadanlıqların idxalının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Almaniyanın bir sıra maliyyə qurumları ilə danışıqlar aparılıb və Norm MMC-nin korporativ idarəetmə modeli və şəffaf maliyyə strukturu bu qurumlar tərəfindən təqdir edilib. Nəticədə, Alman İxrac-Sığorta Agentliyi – Euler Hermes və PAŞA Bankın zəmanəti ilə Almaniyanın beynəlxalq miqyaslı bankı Commerzbank tərəfindən 22.3 milyon ABŞ dolları həcmində 7 il müddətinə kredit ayrılması barədə razılıq əldə edilib. Yeri gəlmişkən Almaniyanın aparıcı maliyyə institutlarının Azərbaycan şirkətinin maliyyələşdirilməsində fəal iştirakı ölkəmizə olan etimadın göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilər.

  Zavodun cari ilin mart ayında başlanmış geniş miqyaslı tikinti işləri hazırda sürətlə davam etdirilir. Bundan əlavə zavod ərazisinə 10 km uzunluğunda, müasir tələblərə cavab verən avtomobil yolu, yüksək gərginlikli elektrik xətti, su kəməri və fiber optik kabel xətti çəkilib. Hal hazırda əsas istehsal binalarının bünövrə-betonlama işləri başa çatdırılıb və yerüstü tikinti işləri davam etdirilir. Yaxın günlərdə avadanlıqların quraşdırma işlərinə başlanacaq.

  Bakının Qaradağ rayonunda inşa edilən zavodun istehsal gücü gündə 5 min ton klinker, ildə isə 2 milyon ton sement təşkil edəcək. Zavod Qafqazda və Xəzər dənizi regionunda ən iri sement istehsalı müəssisəsi olacaq.

  İstehsalda ən son innovasiyalara üstünlük verilməsi, dünyada mövcud olan ən müasir texnologiyaların və avadanlıqların tətbiq edilməsi Avropanın ən sərt ekoloji standartlarına riayət olunmasını, istehsalın səmərəliliyini və enerjiyə maksimum qənaəti təmin edəcək.

  Zavod müasir texnologiyaların tətbiqi sayəsində Azərbaycanda, habelə Xəzər bölgəsində ilk dəfə olaraq neft sənayesi üçün API standartlarına uyğun xüsusi növ quyu-tamponaj sementi istehsal etməyə imkan verəcək.

  Bu layihə yeni iş yerlərinin açılması baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bilavasitə zavodda 400 nəfər, xammal mədənlərində isə daha 100-150 nəfər işlə təmin ediləcək. Bundan əlavə istehsaldan satışadək, o cümlədən kimya, nəqliyyat, yanacaq, qida və digər xidmət sahələri üzrə yüzlərlə yeni iş yeri yaradılacaq.

  Qeyri-neft sektorunun ən iri layihələrindən biri olan Norm MMC-nin Sement zavodu plana əsasən 2013-cü ilin sonuncu rübündə istismara veriləcək və zavod ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin daha da artmasına öz layiqli töhfəsini verəcək.

  ƏTRAFLI
  22.11.2012
  Uşaqlara qayğı

  ???????????????????????????????Ötən 2012-ci ilin noyabr ayı ərzində Norm MMC-nin əməkdaşları Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi, Emin Quliyev adına Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 9 saylı xüsusi internat məktəbinə xeyriyyə məqsədilə iki dəfə səfər etmişlər. Səfər zamanı əməkdaşlarımız uşaqlarla görüşmüş və məktəbin fəaliyyətilə yaxından maraqlanmışlar.

  Məktəb rəhbərliyi məlumat verərək bildirmişdir ki, məktəbdə təhsil alan uşaqların bir qismi idmanda böyük nailiyyətlərə imza atmış və hal hazırda ölkəmizi mötəbər beynəlxalq yarışlarda təmsil edirlər.

  Daha sonra əməkdaşlarımıza uşaqların qazandıqları kubok və medallar nümayiş etdirilmişdir.

  Şirkət adından idmançı uşaqlara 40 dəst idman paltarı və ayaqqabıları hədiyyə edilmişdir. Bundan əlavə uşaqlar üçün məktəb rəhbərliyinə dəftərxana ləvazimatları və kepkalar təqdim edilmişdir.

  Əməkdaşlarımızın səfəri yeni il ərəfəsinə təsadüf etdiyi üçün məktəbə 2,4 m hündürlüyündə şam ağacı və oyuncaqlar hədiyyə edilmişdir.

  Məktəbin direktoru Xanımqız Şükürova Norm şirkətinə və onun əməkdaşlarına minnətdarlığını ifadə etmiş və bu cür tədbirlərin gələcəkdə davam etdirilməsini arzu etdiyini bildirmişdir.

  Bu yaxınlarda məktəbin rəhbərliyi adından şirkətimizə təşəkkür məktubu daxil olmuşdur.

  ???????????????????????????????Ötən 2012-ci ilin noyabr ayı ərzində Norm MMC-nin əməkdaşları Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi, Emin Quliyev adına Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 9 saylı xüsusi internat məktəbinə xeyriyyə məqsədilə iki dəfə səfər etmişlər. Səfər zamanı əməkdaşlarımız uşaqlarla görüşmüş və məktəbin fəaliyyətilə yaxından maraqlanmışlar.

  Məktəb rəhbərliyi məlumat verərək bildirmişdir ki, məktəbdə təhsil alan uşaqların bir qismi idmanda böyük nailiyyətlərə imza atmış və hal hazırda ölkəmizi mötəbər beynəlxalq yarışlarda təmsil edirlər.

  Daha sonra əməkdaşlarımıza uşaqların qazandıqları kubok və medallar nümayiş etdirilmişdir.

  Şirkət adından idmançı uşaqlara 40 dəst idman paltarı və ayaqqabıları hədiyyə edilmişdir. Bundan əlavə uşaqlar üçün məktəb rəhbərliyinə dəftərxana ləvazimatları və kepkalar təqdim edilmişdir.

  Əməkdaşlarımızın səfəri yeni il ərəfəsinə təsadüf etdiyi üçün məktəbə 2,4 m hündürlüyündə şam ağacı və oyuncaqlar hədiyyə edilmişdir.

  Məktəbin direktoru Xanımqız Şükürova Norm şirkətinə və onun əməkdaşlarına minnətdarlığını ifadə etmiş və bu cür tədbirlərin gələcəkdə davam etdirilməsini arzu etdiyini bildirmişdir.

  Bu yaxınlarda məktəbin rəhbərliyi adından şirkətimizə təşəkkür məktubu daxil olmuşdur.

  ƏTRAFLI
  01.03.2011
  Zavodun inşası aktiv fazasına qədəm qoymuşdur

  06_perspective İldə 2 milyon ton sement istehsal edəcək “Qızıldaş Sement” zavodunun inşası müqaviləsinin imzalanmasından bir il keçir. Layihənin maliyyələşdirilməsi üzrə beynəlxalq maliyyə qürumları ilə intensiv görüşmələr davam etdirilimişdir və Almanyanın və Çinin ixracat agentlikləri tərəfindən layihənin 110 milyon ABŞ dollarlıq hissəsinin maliyyələştirmə üçün ilkin razılıq əldə olunmuşdur.

  2011-ci ildə dünyanın dörd böyük müstəqil auditor şirkətlərindən biri olan PriceWaterhouseCoopers Norm MMC-nin 2008 – 2010-cu illərinin maliyyə hesabatlarını Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standardına görə ilk dəfə olaraq auditini aparmışdır və öz müsbət rəyini bildirmişdir.

  Zavodun əsas texnoloji avadanlıqları Almaniyanın və Avropanın digər ölkələrinin ən qabaqçıl şirkətləri tərəfindən təchiz ediləcəkdir. İstehsal xəttində HAZEMAG (Almaniya) şirkətinin istehsalı olan qırıcı qurğu, şaquli xammal dəyirmanı Gebr. Pfeiffer SE (Almaniya), odluq Pillard (Fransa), soyuducu Claudius Peters Ltd (Almaniya) quraşdırılacaqdır. Orta gərginlikli elektrik mühərrikləri və avtomatları Siemens, qablaşdırma qurğusu Haver & Boecker (Almaniya), rentgenoqrafik analiz qurğusu Phillips (Hollandiya) şirkətləri tərəfindən təchiz ediləcəkdir.

  Hazırda zavod ərazisinə 10 km uzunluğunda, müasir tələblərə cavab verən avtomobil yolunun inşası başa çatdırılmaq üzrədir. Əraziyə 9 km uzunluğunda yüksək gərginlikli elektrik xəttinin çəkilişi işləri sürətlə davam etdirlir. Bakı-Salyan şose yolundan əraziyə su xətti çəkilmiş və ana xəttə qoşulmuşdur. Ərazinin sel sularından mühafizə sisteminin qurulması işlərinə başlanmışdır.

  Növbəti ay ərzində əraziyə qaz boru kəməri, habelə rabitə və internet xidmətlərinin göstərilməsi üçün fiber optik kabel xəttinin çəkilməsinə başlanacaqdır. Zavodun işçi cizgiləri baş podratçı tərəfindən tamamlanmışdır. Zavodun elektrik təminatı çərçivəsində Səngəçal yarımstansiyanın bir hissəsinin yenidənqurulması da şirkət tərəfindən aparılır.

  Zavodda tətbiq ediləcək müasir “quru üsul” texnologiyası texnoloji prosesdə minimum enerji sərfiyyatı ilə yanaşı, yüksək keyfiyyətli xüsusi sement növlərinin istehsalına imkan verəcəkdir.

  Zavodun tikintisi qeyri-neft sektorunun ən böyük investisiya layihələrindən biri olub təxminən 400 milyon ABŞ dollarına başa gələcəkdir. Bu layihə yeni iş yerlərinin açılması baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, zavodda bilavasitə 400 nəfər, xammal mədənlərində isə 100-150 nəfər fəaliyyət göstərəcəkdir.

  Bundan əlavə istehsaldan satışadək, o cümlədən kimya, nəqliyyat, yanacaq, qida və digər xidmət sahələrində daha 2500 nəfər ümumi dəyər zəncirindən bəhrələnəcək ki, bu da 3000-ə yaxın ailəni gəlirlə təmin edəcəkdir.

  Layihədə sənaye obyektlərinin tikintisilə yanaşı zavod ərazisinin və ətrafın abadlaşdırılması və yaşıllaşdırılmasına, xammal yataqlarının təhlükəsiz istismarına və rekultivasiyasına, yerli infrastrukturun inkişafına, ətraf qəsəbələrdə yaşayan insanların həyat standartlarının yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir.

  Hal hazırda tikinti meydançasında hazırlıq və planlama işləri həyata keçirilir. 2013-cü ilin sentyabr ayında ilkin sementın istehsalına başlanacaqdır. Həmin ilin 4-cü rübündə zavodun tam gücü ilə istismara verilməsi nəzərdə tutulur.

  Qeyri-neft sektorunun ən böyük investisiya layihələrindən biri olan “Qızıldaş Sement” zavodunun inşası Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafında böyük rol oynayacaq və ölkənin daha da qüdrətlənməsinə xidmət edəcəkdir.

  06_perspective İldə 2 milyon ton sement istehsal edəcək “Qızıldaş Sement” zavodunun inşası müqaviləsinin imzalanmasından bir il keçir. Layihənin maliyyələşdirilməsi üzrə beynəlxalq maliyyə qürumları ilə intensiv görüşmələr davam etdirilimişdir və Almanyanın və Çinin ixracat agentlikləri tərəfindən layihənin 110 milyon ABŞ dollarlıq hissəsinin maliyyələştirmə üçün ilkin razılıq əldə olunmuşdur.

  2011-ci ildə dünyanın dörd böyük müstəqil auditor şirkətlərindən biri olan PriceWaterhouseCoopers Norm MMC-nin 2008 – 2010-cu illərinin maliyyə hesabatlarını Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standardına görə ilk dəfə olaraq auditini aparmışdır və öz müsbət rəyini bildirmişdir.

  Zavodun əsas texnoloji avadanlıqları Almaniyanın və Avropanın digər ölkələrinin ən qabaqçıl şirkətləri tərəfindən təchiz ediləcəkdir. İstehsal xəttində HAZEMAG (Almaniya) şirkətinin istehsalı olan qırıcı qurğu, şaquli xammal dəyirmanı Gebr. Pfeiffer SE (Almaniya), odluq Pillard (Fransa), soyuducu Claudius Peters Ltd (Almaniya) quraşdırılacaqdır. Orta gərginlikli elektrik mühərrikləri və avtomatları Siemens, qablaşdırma qurğusu Haver & Boecker (Almaniya), rentgenoqrafik analiz qurğusu Phillips (Hollandiya) şirkətləri tərəfindən təchiz ediləcəkdir.

  Hazırda zavod ərazisinə 10 km uzunluğunda, müasir tələblərə cavab verən avtomobil yolunun inşası başa çatdırılmaq üzrədir. Əraziyə 9 km uzunluğunda yüksək gərginlikli elektrik xəttinin çəkilişi işləri sürətlə davam etdirlir. Bakı-Salyan şose yolundan əraziyə su xətti çəkilmiş və ana xəttə qoşulmuşdur. Ərazinin sel sularından mühafizə sisteminin qurulması işlərinə başlanmışdır.

  Növbəti ay ərzində əraziyə qaz boru kəməri, habelə rabitə və internet xidmətlərinin göstərilməsi üçün fiber optik kabel xəttinin çəkilməsinə başlanacaqdır. Zavodun işçi cizgiləri baş podratçı tərəfindən tamamlanmışdır. Zavodun elektrik təminatı çərçivəsində Səngəçal yarımstansiyanın bir hissəsinin yenidənqurulması da şirkət tərəfindən aparılır.

  Zavodda tətbiq ediləcək müasir “quru üsul” texnologiyası texnoloji prosesdə minimum enerji sərfiyyatı ilə yanaşı, yüksək keyfiyyətli xüsusi sement növlərinin istehsalına imkan verəcəkdir.

  Zavodun tikintisi qeyri-neft sektorunun ən böyük investisiya layihələrindən biri olub təxminən 400 milyon ABŞ dollarına başa gələcəkdir. Bu layihə yeni iş yerlərinin açılması baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, zavodda bilavasitə 400 nəfər, xammal mədənlərində isə 100-150 nəfər fəaliyyət göstərəcəkdir.

  Bundan əlavə istehsaldan satışadək, o cümlədən kimya, nəqliyyat, yanacaq, qida və digər xidmət sahələrində daha 2500 nəfər ümumi dəyər zəncirindən bəhrələnəcək ki, bu da 3000-ə yaxın ailəni gəlirlə təmin edəcəkdir.

  Layihədə sənaye obyektlərinin tikintisilə yanaşı zavod ərazisinin və ətrafın abadlaşdırılması və yaşıllaşdırılmasına, xammal yataqlarının təhlükəsiz istismarına və rekultivasiyasına, yerli infrastrukturun inkişafına, ətraf qəsəbələrdə yaşayan insanların həyat standartlarının yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir.

  Hal hazırda tikinti meydançasında hazırlıq və planlama işləri həyata keçirilir. 2013-cü ilin sentyabr ayında ilkin sementın istehsalına başlanacaqdır. Həmin ilin 4-cü rübündə zavodun tam gücü ilə istismara verilməsi nəzərdə tutulur.

  Qeyri-neft sektorunun ən böyük investisiya layihələrindən biri olan “Qızıldaş Sement” zavodunun inşası Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafında böyük rol oynayacaq və ölkənin daha da qüdrətlənməsinə xidmət edəcəkdir.

  ƏTRAFLI
  29.01.2010
  İctimai dinləmələr

  dinleme3 Layihənin sosial sahəyə təsiri çərçivəsində ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi durumu ilə əlaqədar tədqiqatlar aparılmış, layihənin müsbət və mənfi təsirləri araşdırılmışdır. Layihə ərazisində əhalinin demoqrafik tərkibi, ərazidə mövcud infrastruktur, kommunal xidmətlər, əhalinin həyat şəraiti, məşğulluq, gəlir səviyyəsi, səhiyyə və təhsil, əhalinin təxirəsalınmaz ehtiyacları araşdırılmışdır.

  Mövcud statistik məlumatlar və yerli və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırlanmış hesabatlar araşdırılmışdır. Ətraf qəsəbələrdə yaşayan əhalinin layihə ilə bağlı məlumatlandırılması, onların və digər maraqlı tərəflərin rəyinin öyrənilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilmişdir.

  Layihə ərazisinin yaxınlığında yerləşən Səngəçal, Umbaki, Ümid və Sahil qəsəbələrinin sakinlərilə görüşlər keçirilmiş, zavod, onun fəaliyyəti, rayonun və ümumilikdə ölkənin sosial-iqtisadi həyatında əhəmiyyəti, ətraf mühitə təsiri barədə məlumat verilmişdir. İlk ictimai dinləmələr 2009-cu ilin noyabr ayının 3-də Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində, 166 saylı məktəbdə keçirilmişdir.

  Layihənin həyata keçirilməsində ictimiyyətin rolunun artırılması, mümkün mənfi təsirlərin aradan qaldırılması və layihənin regionun sosial-iqtisadi həyatına maksimum fayda verməsi məqsədilə sorğular keçirilmiş, bukletlər hazırlanmış, mətbuatda məlumatlar dərc etdirilmişdir. 2010-cu ilin yanvar ayının 29-da ekoloji və sosial təsirlərin qiymətləndirilməsilə bağlı ətraf qəsəbələrdə yaşayan sakinlər, yerli icma və qəsəbə nümayəndələri, bələdiyyələr, QHT-lər, mətbuat nümayəndələrinin, digər əlaqədar və marağı olan tərəflərin iştirakı ilə Hyatt Regency mehmanxanasının “Quba” konfrans zalında dinləmələr keçirilmişdir. Bu tədbirlə bağlı bütün marağı olan tərəflər dəvət edilməklə yanaşı mətbuatda elan verilmiş, arzu edənlər tədbirdə işitrak etmək üçün dəvət edilmişlər.

  İştirakçılar Norm-“Qızıldaş Sement” Zavodunun işsizlik probleminin həlli, infrastrukturun yaradılması, ölkə iqtisadiyyatına faydası, ətraf qəsəbələrdə yaşayan əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, ərazidə yeni sosial layihələrin və proqramların həyata keçirilməsi, ölkədə yüksək keyfiyyətli sement istehsalı və sementin qiymətinin aşağı düşməsi kimi məsələlərdə ətraf qəsəbələr və ümumilikdə ölkə üçün faydasını vurğulamış, bu məsələlərin həllində yardımçı olacağına ümid bəsləyərək Layihəni müsbət qarşılamış və dəstəkləmişlər.

  Bununla yanaşı fokus-qruplar həyata keçirilmiş, marağı olan tərəflərdən müsahibələr alınmış, evlərdə ailələrlə görüşlər keçirilmiş, sorğular aparılmışdır. Səngəçal, Ümid və Ceyildağ qəsəbələrində 400 evdə (1880 nəfər) görüşlər keçirilmiş, müsahibələr alınmışdır. Bu qəsəbələrdə qadınlar, gənclər və ümumi icma qruplarının nümayəndələrilə görüşlər, sorğular və müzakirələr keçirilmiş, onların tələb və ehtiyacaları, habelə layihədən gözləntiləri öyrənilmişdir. Bu görüşlərdə əsas etibarilə kommunal xidmətlər, infrastruktur, yol, səhiyyə, təhsil, nəqliyyat, xüsusilə də işsizlik əsas problem olaraq qeyd edilmişdir.

  Layihə rayonun sosial-iqtisadi həyatına müsbət təsir göstərəcəkdir. Yeni iş yerlərinin açılması, yeni infrastrukturun yaradılması, kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi və s. ətraf qəsəbələrdə yaşayan insanların həyat şəraitinin yaxşılaşmasına xidmət edəcəkdir. Zavod istismara verildikdən sonra yolların bərpasına yardım, həmçinin idman komplekslərinin yaradılması nəzərdə tutulub. Təhsil sahəsinə gəlincə Qızıldaş qəsəbəsində köhnə peşə məktəbinin bərpa edilməsi və bu məktəbdə zavod üçün ixtisaslı fəhlələrin yetişdirilməsi planlaşdırılır.

  İştirakçılara məlumat verilmişdir ki, ərazidə idman və sağlamlıq meydançaları, parklar yaradılacaqdır. Təkcə ətraf qəsəbələrin sakinləri üçün deyil, bütövlükdə rayon sakinləri üçün yeni iş yerləri yaradılacaqdır. Zavodda bilavasitə 500 nəfər, ticarət, səhiyyə, kimya, nəqliyyat, qida və digər xidmət sahələrində isə 2500 insan üçün yeni iş yerlərinin yaradılması gözlənilir ki, bu da 3000-ə yaxın ailə üçün gəlir mənbəyi deməkdir.

                         

  dinleme3 Layihənin sosial sahəyə təsiri çərçivəsində ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi durumu ilə əlaqədar tədqiqatlar aparılmış, layihənin müsbət və mənfi təsirləri araşdırılmışdır. Layihə ərazisində əhalinin demoqrafik tərkibi, ərazidə mövcud infrastruktur, kommunal xidmətlər, əhalinin həyat şəraiti, məşğulluq, gəlir səviyyəsi, səhiyyə və təhsil, əhalinin təxirəsalınmaz ehtiyacları araşdırılmışdır.

  Mövcud statistik məlumatlar və yerli və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırlanmış hesabatlar araşdırılmışdır. Ətraf qəsəbələrdə yaşayan əhalinin layihə ilə bağlı məlumatlandırılması, onların və digər maraqlı tərəflərin rəyinin öyrənilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilmişdir.

  Layihə ərazisinin yaxınlığında yerləşən Səngəçal, Umbaki, Ümid və Sahil qəsəbələrinin sakinlərilə görüşlər keçirilmiş, zavod, onun fəaliyyəti, rayonun və ümumilikdə ölkənin sosial-iqtisadi həyatında əhəmiyyəti, ətraf mühitə təsiri barədə məlumat verilmişdir. İlk ictimai dinləmələr 2009-cu ilin noyabr ayının 3-də Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində, 166 saylı məktəbdə keçirilmişdir.

  Layihənin həyata keçirilməsində ictimiyyətin rolunun artırılması, mümkün mənfi təsirlərin aradan qaldırılması və layihənin regionun sosial-iqtisadi həyatına maksimum fayda verməsi məqsədilə sorğular keçirilmiş, bukletlər hazırlanmış, mətbuatda məlumatlar dərc etdirilmişdir. 2010-cu ilin yanvar ayının 29-da ekoloji və sosial təsirlərin qiymətləndirilməsilə bağlı ətraf qəsəbələrdə yaşayan sakinlər, yerli icma və qəsəbə nümayəndələri, bələdiyyələr, QHT-lər, mətbuat nümayəndələrinin, digər əlaqədar və marağı olan tərəflərin iştirakı ilə Hyatt Regency mehmanxanasının “Quba” konfrans zalında dinləmələr keçirilmişdir. Bu tədbirlə bağlı bütün marağı olan tərəflər dəvət edilməklə yanaşı mətbuatda elan verilmiş, arzu edənlər tədbirdə işitrak etmək üçün dəvət edilmişlər.

  İştirakçılar Norm-“Qızıldaş Sement” Zavodunun işsizlik probleminin həlli, infrastrukturun yaradılması, ölkə iqtisadiyyatına faydası, ətraf qəsəbələrdə yaşayan əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, ərazidə yeni sosial layihələrin və proqramların həyata keçirilməsi, ölkədə yüksək keyfiyyətli sement istehsalı və sementin qiymətinin aşağı düşməsi kimi məsələlərdə ətraf qəsəbələr və ümumilikdə ölkə üçün faydasını vurğulamış, bu məsələlərin həllində yardımçı olacağına ümid bəsləyərək Layihəni müsbət qarşılamış və dəstəkləmişlər.

  Bununla yanaşı fokus-qruplar həyata keçirilmiş, marağı olan tərəflərdən müsahibələr alınmış, evlərdə ailələrlə görüşlər keçirilmiş, sorğular aparılmışdır. Səngəçal, Ümid və Ceyildağ qəsəbələrində 400 evdə (1880 nəfər) görüşlər keçirilmiş, müsahibələr alınmışdır. Bu qəsəbələrdə qadınlar, gənclər və ümumi icma qruplarının nümayəndələrilə görüşlər, sorğular və müzakirələr keçirilmiş, onların tələb və ehtiyacaları, habelə layihədən gözləntiləri öyrənilmişdir. Bu görüşlərdə əsas etibarilə kommunal xidmətlər, infrastruktur, yol, səhiyyə, təhsil, nəqliyyat, xüsusilə də işsizlik əsas problem olaraq qeyd edilmişdir.

  Layihə rayonun sosial-iqtisadi həyatına müsbət təsir göstərəcəkdir. Yeni iş yerlərinin açılması, yeni infrastrukturun yaradılması, kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi və s. ətraf qəsəbələrdə yaşayan insanların həyat şəraitinin yaxşılaşmasına xidmət edəcəkdir. Zavod istismara verildikdən sonra yolların bərpasına yardım, həmçinin idman komplekslərinin yaradılması nəzərdə tutulub. Təhsil sahəsinə gəlincə Qızıldaş qəsəbəsində köhnə peşə məktəbinin bərpa edilməsi və bu məktəbdə zavod üçün ixtisaslı fəhlələrin yetişdirilməsi planlaşdırılır.

  İştirakçılara məlumat verilmişdir ki, ərazidə idman və sağlamlıq meydançaları, parklar yaradılacaqdır. Təkcə ətraf qəsəbələrin sakinləri üçün deyil, bütövlükdə rayon sakinləri üçün yeni iş yerləri yaradılacaqdır. Zavodda bilavasitə 500 nəfər, ticarət, səhiyyə, kimya, nəqliyyat, qida və digər xidmət sahələrində isə 2500 insan üçün yeni iş yerlərinin yaradılması gözlənilir ki, bu da 3000-ə yaxın ailə üçün gəlir mənbəyi deməkdir.

                         
  ƏTRAFLI

TENDERLƏR

TENDER ELANI

STATUS: açıq
İnformasiya şəbəkəsi avadanliğı

shebeke

“Norm” MMC yeni inşa etdiyi sement zavodunun inzibati binası ücün informasiya mübadiləsi şəbəkəsi avadanlıqlarının satın alınması məqsədilə tender elan edir və dünya şöhrətli CISCO şirkətinin rəsmi təmsilçiləri olan şirkətləri tenderdə iştirak etməyə dəvət edir.

Tenderdə iştirak etmək niyyətində olan şirkətlərdən 24 yanvar, 2014-cü il, saat 18.00-dək “Norm” şirkətinin aşağıdakı ünvanda yerləşən ofisinə müraciət etmələri xahiş olunur.

Ünvan: Azərbaycan Respublikası, AZ1065, Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 6, Bridge Plaza, 7-ci mərtəbə; Tel/Faks: (+99412) 3101010/20 E-mail: tender@norm.az Əlaqələndirici şəxs: Rüfət Məlikov (077 2771407)

17.01.2014
ƏTRAFLI
STATUS: açıq
Elektrik xəttinin çəkilməsi

electrical-wires

“Norm” MMC yeni inşa etdiyi sement zavodunda paletləmə avadanlıqları üçün elektrik xəttinin çəkilməsi məqsədilə tender elan edir və bu sahədə ixtisaslaşmış şirkətləri tenderdə iştirak etməyə dəvət edir.

Tenderdə iştirak etmək niyyətində olan şirkətlərdən 24 yanvar, 2014-cü il, saat 18.00-dək “Norm” şirkətinin aşağıdakı ünvanda yerləşən ofisinə müraciət etmələri xahiş olunur.

Ünvan: Azərbaycan Respublikası, AZ1065, Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 6, Bridge Plaza, 7-ci mərtəbə; Tel/Faks: (+99412) 3101010/20 E-mail: tender@norm.az Əlaqələndirici şəxs: Rüfət Məlikov (077 2771407)

17.01.2014
ƏTRAFLI
STATUS: açıq
Platformaların istehsalı və quraşdırılması

untitled

“Norm” MMC yeni inşa etdiyi sement zavodunda paletləmə avadanlıqlarının istismarı və texniki təmiri üçün platformaların istehsalı, habelə paletləmə avadanlıqlarının və platformaların quraşdırılması məqsədilə tender elan edir və bu sahədə ixtisaslaşmış şirkətləri tenderdə iştirak etməyə dəvət edir.

Tenderdə iştirak etmək niyyətində olan şirkətlərdən 24 yanvar, 2014-cü il, saat 18.00-dək “Norm” şirkətinin aşağıdakı ünvanda yerləşən ofisinə müraciət etmələri xahiş olunur.

Ünvan: Azərbaycan Respublikası, AZ1065, Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 6, Bridge Plaza, 7-ci mərtəbə; Tel/Faks: (+99412) 3101010/20 E-mail: tender@norm.az Əlaqələndirici şəxs: Rüfət Məlikov (077 2771407)

17.01.2014
ƏTRAFLI
STATUS: açıq
Neylon örtüklərin satın alınması

nylon

“Norm” MMC yeni inşa etdiyi sement zavodunda sement kisələrinin 1200x1000 mm ölçülü palletlərdə qablaşdırılması və daşınması üçün neylon örtüklərin satın alınması məqsədilə tender elan edir və neylon örtüklərin tədarükü üzrə ixtisaslaşmış şirkətləri tenderdə iştirak etməyə dəvət edir.

Tenderdə iştirak etmək niyyətində olan şirkətlərdən 10 fevral, 2014-cü il, saat 18.00-dək “Norm” şirkətinin aşağıdakı ünvanda yerləşən ofisinə müraciət etmələri xahiş olunur.

Ünvan: Azərbaycan Respublikası, AZ1065, Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 6, Bridge Plaza, 7-ci mərtəbə; Tel/Faks: (+99412) 3101010/20 E-mail: tender@norm.az Əlaqələndirici şəxs: Rüfət Məlikov (077 2771407)

13.01.2014
ƏTRAFLI
STATUS: açıq
Taxta palletlərin satın alınması

palet

“Norm” MMC yeni inşa etdiyi sement zavodunda sement kisələrinin qablaşdırılması və daşınması üçün 20 000 ədəd taxta palletin satın alınması məqsədilə tender elan edir və bu sahə üzrə ixtisaslaşmış şirkətləri tenderdə iştirak etməyə dəvət edir.

Satın alınacaq paletlərin tamamilə yeni olması tələb edilir.

Tenderdə iştirak etmək niyyətində olan şirkətlərdən 07 fevral, 2014-cü il, saat 18.00-dək “Norm” şirkətinin aşağıdakı ünvanda yerləşən ofisinə müraciət etmələri xahiş olunur.

Ünvan: Azərbaycan Respublikası, AZ1065, Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 6, Bridge Plaza, 7-ci mərtəbə; Tel/Faks: (+99412) 3101010/20 E-mail: tender@norm.az Əlaqələndirici şəxs: Rüfət Məlikov (077 2771407)

08.01.2014
ƏTRAFLI
Layihələrə keç

DİSTRİBÜTORLAR

Cari ilin sentyabr ayında Norm Sement zavodunda istismar sınaqları müvəffəqiyyətlə başa çatdırılmış və ilk sement istehsal edilmişdir. Hazırda sementin mütəşəkkil surətdə satışı üçün hazırlıq işləri həyata keçirilir.

Marketinq araşdırmaları istehlakçılar arasında Norm sementinə xüsusi maraq olduğunu bəlli etmişdir və sementin ölkənin bütün bölgələrində satışı nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə Şirkət ayrı-ayrı rayonlar üzrə rəsmi distribütorlarını təyin etmişdir və onların siyahısı aşağıda təqdim olunur:

Distribütor şirkət: “Gidrosement” MMC Əlaqələndirici şəxslər: Rəhimov Vaqif   Rəhim oğlu Tel: (050) 221 42 46 Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron; Adigözəlov Abdul Aslan oğlu Tel: (050) 202 2092, (055) 202 2092 Əhatə dairəsi: Astara, Biləsuvar, Cəlilabad, Lənkəran, Masallı, Salyan, Neftçala

Distribütor şirkət: “Azklinker” MMC Əlaqələndirici şəxs: Hüseynov Fərrux Mustafa oğlu Tel: (050) 215 43 64 Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Quba, Qusar, Siyəzən, Xaçmaz, Xudat, Şabran, Ağsu, Şamaxı, Kürdəmir

Distribütor şirkət: “Bakfiliz” MMC Əlaqələndirici şəxs: Quliyev Yusif Məmiş oğlu Tel: (050) 215 42 90 Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Ağdam, Beyləqan, İmişli, Ağdaş, Hacıqabul, Ucar, Sabirabad, Saatlı, Şirvan, Zərdab

Distribütor şirkət: “Konstromat” MMC Əlaqələndirici şəxs: Əkbərov Faiq Əkbər oğlu Tel: (050/055) 224 60 46 Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Qobustan, Oğuz, İsmayıllı, Balakən, Qəbələ, Şəki, Zaqatala, Qax, Göyçay, Bərdə, Ağcabədi, Naftalan, Fizuli, Tərtər

Distribütor şirkət: “Tikmat” MMC Əlaqələndirici şəxslər: Əliyev Kamaləddin Məmməd oğlu Tel: (055) 669 99 65; Əhatə dairəsi: Bakı, Sumqayıt, Abşeron; Səlimov Elşən Qoca oğlu Tel: (050) 223 58 86 Əhatə dairəsi:  Ağstafa, Daşkəsən, Gəncə, Göy-Göl, Şəmkir, Mingəçevir, Gədəbəy, Goranboy, Qazax, Yevlax, Tovuz

KARYERA

Inventarizasiya Mühasibi

Tələblər:

Maliyyə/Mühasibatlıq üzrə bakalavr dərəcəsi

İnventarizasiya mühasibatlığı üzrə ən azı iki il iş təcrübəsi

Microsoft Excel üzrə bacarıqlar

İstehsalata meylli və istehsal müəssisəsində fəaliyyət göstərmək bacarığı

MRP və inventarizasiya-nəzarət sisteminin təfərrüatları ilə tanışlıq, istehsal prosesi üzrə biliklər

Son müraciət tarixi:  30/11/2013

Anbar nəzarətçisi

Tələblər:

Kollec məzunu

Keyfiyyət, miqdar və sənədlər üzrə tələblərə cavab vermədiyi təqdirdə malları qəbul etməmək səlahiyyətinə malikdir

3 il iş təcrübəsi

Azərbaycan, ingilis və rus (üstünlük verilir) dilləri üzrə biliklər, İT üzrə əsas biliklər

Son müraciət tarixi:  30/11/2013

Əsas Vəsaitlər Üzrə Mühasib

Tələblər:

Mühasibatlıq, maliyyə və ya əlaqədar sahə üzrə bakalavr dərəcəsi

Microsoft Excel üzrə bacarıqlar

Əsas vəsaitlərin mühasibatlığı üzrə ən azı iki il iş təcrübəsi

ERP sisttemi üzrə təcrübə, SAP üzrə təcrübəyə üstünlük verilir

Analitik düşünmək və problemləri həll etmək bacarığı

Təşəbbüskarlıq, fəallıq, öyrənməyə meyl və gərgin iş şəraitində işləmək bacarığı

Son müraciət tarixi:  30/07/2013

ANKETİ YÜKLƏ

ƏLAQƏ

BAŞ OFİS

Azərbaycan Respublikası, Bakı, AZ 1025, Xocalı prospekti 37, Demirchi Tower, 11-ci mərtəbə
Tel: +99412 310 1010, Faks: +99412 310 1020

Google Maps

ZAVOD

Qaradağ rayonu, Ümid qəsəbəsi, Salyan şossesi, Səngərqaya-1 yolu, 7-ci km 1. Bakı, Azərbaycan
Tel: +99412 310 1010, Faks: +99412 310 1020

Google Maps

ƏLAQƏ FORMASI

Müraciətiniz qəbul olundu, ən münasib zamanda sizin müraciətinizə baxılacaq.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirik!

Site by Safaroff Creative Agency