Hazemag

 

İstehsalçı ölkə: Almaniya

Sementin tərkibinə qatılan gips, korrektor əhəng daşı və s. qatqılar qatqı qırıcısında xırdalanır. HDS 1800x2300 markalı bu qırıcılar

Hazemag şirkətinin istehsalıdır.

Əhəngdaşı və gilin qırılma sahəsi   

Növü: PBRK 20,7/116

Nəql materialı: Əhəngdaşı

Məhsuldarlığı 1200 t/saat

Əlavə və qatqıların qırılma sahəsi

Növü:  PBRK 14/133

Nəql materialı: Gil

Məhsuldarlığı 400 t/saat

Əsas xammal olan əhəngdaşı və gil yük maşınları ilə yataqlardan zavod ərazisinə gətirilərək bunkerlərə tökülür. Bu xammal, metal  lövhəli nəqledicilər vasitəsilə qırıcıya ötürülür.

Əlavə və qatqıların xammal dəyirmanına nəqli sahəsi

Sayı : 1 dəst

Növü: PBRK 20,7 / 116

Nəql materialı: Yüksək keyfiyyətli əhəngdaşı

Məhsuldarlığı: 800 t/saat

http://www.hazemag.com