Aumund

 

İstehsalçı ölkə: Almaniya

Avadanlığın quraşdırıldığı sahə: Əlavə və qatqıların sement dəyirmanı bunkerlərinə nəqli sahəsi
Sayı: 2 dəst
Növü: KZB-S250-1000/150/6
B1000×4550
Nəql materialı: Korrektəedici və Qatqı materialları
Məhsuldarlığı 200  t/saat

Avadanlığın quraşdırıldığı sahə: Sement nəqli sahəsi
Sayı: 3 dəst
Məhsuldarlığı: 200 t/saat
Ölçüsü: 400×60600 mm
Ötürmə sürəti: 1,472 m/san

 

 

Avadanlığın quraşdırıldığı sahə: Vaqonları boşaltma sahəsi

Sayı : 4 dəst
Növü: KZB-S250-1000/150/6
B1000×4500
Nəql materialı: boksit, istehsalat tullantısı
Məhsuldarlığı: 200 t/saat

Avadanlıq: Çalovlu Konveyer
Sayı: 2 dəst (1 ehtiyat)
Məhsuldarlığı: 350 t/saat
Ölçüsü: 1000 x 65300
Mailliyi:0~36°
Ötürmə sürəti: 0,277m/san

Avadanlığın quraşdırıldığı sahə: Klinkerin dəyirmana nəqli
Sayı: 2 dəst (1 ehtiyat)
Məhsuldarlığı: 350 t/saat
Ölçüsü: 1000X49500
Mailliyi:0-34°
Ötürmə sürəti: 0,284m/s

Avadanlığın quraşdırıldığı sahə: Klinkerin dəyirmana nəqli
Sayı: 1 dəst
Məhsuldarlığı: 400 tph
Ölçüsü: 1000X75300 mm
Mailliyi:0°
Ötürmə sürəti: 0,291m/s

http://www.aumund.com