Beumer


Avadanlıq: Paletləmə qurğusu

 Paletləmə qurğusu sement kisələrinin kip qalaqlanmasını və əl ilə yükləmə zamanı mümkün olan xətalara yol verilməməsini təmin edir ki, bu da kisələrin etibarlı və təhlükəsiz daşınmasına zəmanət verir. Bu qurğu sayəsində sementin əl ilə yükləmə zamanı mümkün olan xətalara yol verilmir.

http://www.beumergroup.com