Siemens

 

Ölkə: Almaniya

Avadanlıq: Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi

Növü: Simatic PCS7

Məlumat idarəetmə sistemi: Siemens

Zavodun texnoloji proseslərini Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi məhsulun yüksək keyfiyyətini, həmçinin enerji və resursların sərfiyyatının minimuma endirilməsini təmin etməyə imkan verir.

Bu sistem texnoloji nəzarət və parametrlərin avtomatik tənzimlənməsi, mexanizmlərə və siqnalizasiyaya məsafədən idarə edilməsi, aqreqatların stabil işini, ayrı-ayrı istehsalat sahələrinin, aqreqatlardakı (qurğulardakı) texnoloji proseslərin və bütün istehsalın idarə olunmasını təmin edir

http://www.siemens.com