MICROMERITICS


 

(Sement və beton laboratoriyaları)

İstehsalçı ölkə: İsveçrə

 Avadanlıq: Mütləq sıxlıq analizatorları
 

Tamamilə avtomatlaşdırılmış piknometrdən klinkerin, betonun mütləq sıxlığının müəyyən edilməsi məqsədilə istifadə edilir.
 

http://www.micromeritics.com