PANALYTICAL
(Sement və beton laboratoriyaları)
 

İstehsalçı ölkə: Niderland

Avadanlıq: 

  • XRF (Rentgen analizatoru)

Sement istehsalında çox əhəmiyyətli hesab olunan bu avadanlıq rentgen analizi üçün avtomatik nümunə hazırlanmasında istifadə olunur. Əritmə qurğusu isə XRF analizi üçün şüşə kürəciklərinin avtomatik əridilməsi üçün istifadə olunur.
 

  • Əritmə qurğusu

XRF analizi üçün şüşə kürəciklərinin avtomatik əridilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

http://www.panalytical.com